اخبار فرمانداري
1398/02/24
  • کسب رتبه ي سوم‌‌‌ توسط صندوق بيمه ي اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير شهرستان رزن در استان همدان

    سيد رضا سلامتي فرماندار شهرستان رزن گفت : در سال ???? با تحت پوشش قرارگرفتن ???? نفر از ساکنان شهر و روستاهاي تابعه ، شهرستان رزن با ارتقاي دوپله اي موفق به کسب جايگاه سوم استاني بعد از شهرستان هاي همدان و کبودرآهنگ شد.
  • به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان رزن؛ سيد رضا سلامتي فرماندار شهرستان رزن گفت : در سال ???? با تحت پوشش قرارگرفتن ???? نفر از ساکنان شهر و روستاهاي تابعه ، شهرستان رزن با ارتقاي دوپله اي موفق به کسب جايگاه سوم استاني بعد از شهرستان هاي همدان و کبودرآهنگ شد. در حال حاضر بيش از ???? خانوار در شهرستان رزن تحت پوشش اين صندوق بيمه اي قرار گرفته اند و تعداد ??? خانوار در حال دريافت مستمري ماهيانه مي باشند.