اخبار فرمانداري
1398/06/03
  • بازديد

    بازديد حسن لطفي نماينده مردم شريف شهرستان‌هاي رزن و درگزين در مجلس شوراي اسلامي و سلامتي فرماندار شهرستان رزن از روند ساخت بيمارستان ???تختخوابي رزن
  • بازديد حسن لطفي نماينده مردم شريف شهرستان‌هاي رزن و درگزين در مجلس شوراي اسلامي و سلامتي فرماندار شهرستان رزن از روند ساخت بيمارستان ???تختخوابي رزن